ເດືອນ - months - les mois

Lao English français
ມັງກອນ Deuan Máng-Kawn January janvier
ກຸມພາ Deuan Kum-Pháa February février
ມີນາ Deuan Mi-Náa March mars
ເມສາ Deuan Méh-Săa April avril
ເດືອນພຶດສະພາ Deuan Pheut-Sá-Pháa May mai
ເດືອນມິຖຸນາ Deuan Mi-Thú-Náa June juin
ກໍລະກົດ Deuan Kaw-La-Kót Da July juillet
ສິງຫາ Deuan Sĭng-Hăa August août
ກັນຍາ Deuan Kan-Yáa September septembre
ຕຸລາ Deuan Tú-Láa October octobre
ເດືອນພະຈິກ Deuan Pha-Jík November novembre
ເດືອນທັນວາ Deuan Than-Wáa December décembre

ລະດູການ
seasons - les saisons

Lao English français
ພາກຮຽນ Spring le printemps
Summer l'été
ດູໃບໄມ້ລົ່ນ Autumn, (Fall) l'automne
ລະດູຫນາວ Winter l'hiver