ໂຕ to: - body - le corps

Lao English français
ຜົມ hair les cheveux
ຜິວຫນັງ skin la peau
ກະໂຫຼກ skull le crâne
ສະຫມອງ brain le cerveau, (la cervelle)
ຫົວຫນ້າ head la tête
forehead le front
ໃບຫນ້າ face le visage
ຕາ ta: eye l'œil
ຫູ ear l'oreille
ດັງ nose le nez
mustache la moustache
ຈັບຫນວດ beard la barbe
ແກ້ມ cheek la joue
ປາກ lip la lèvre
ປາກ mouth la bouche
ລີ້ນ tongue la langue
ແຂ້ວ tooth la dent
chin le menton
ຄໍ khɔ: neck le cou
ຄໍ throat la gorge
​ນົມ breast les seins
ຫນ້າເອິກ chest la poitrine
ໃຈ tyay , ຫົວໃຈ heart le cœur
ເລືອດ blood le sang
ປອດ lung le poumon
ທ້ອງນ້ອຍ belly le ventre, l'abdomen
ກະເພາະອາຫານ stomach l'estomac
ລໍາໄສ້ intestine l'intestin
ຕັບ liver le foie
ຫມາກໄຂ່ຫຼັງ kidney le rein
skeleton le squelette
ກະດູກ bone l'os
ກັບຄືນໄປບ່ອນ back(bone) le dos
ບ່າ shoulder l'épaule
ແຂນ arm le bras
ສອກ elbow le coude
wrist le poignet
fist le poing
ມື mɯ: hand la main
thumb le pouce
ນິ້ວມື finger le doigt
ເລັບມື​ fingernail, nail l'ongle
ການຮ່ວມເພດ sex le sexe
ກະໂພກ / ກົ້ນ buttock(s) fesse(s)
ຂາ thigh la cuisse
ຂາ khǎ: leg la jambe
ເຂົ່າ knee le genou
ຂໍ້ຕີນ ankle la cheville
heel le talon
ຕີນ foot le pied
toe le doigt de pied,
l'orteil


ຢາປົວພະຍາດ
medicine - la médecine

Lao English français
ທ່ານຫມໍ physician, medical doctor le médecin, "docteur"
ຫມໍແຂ້ວ dentist le dentiste
ໂຮງຫມໍ hospital l'hôpital
ຮ້ານຂາຍຢາ drugstore, pharmacy la pharmacie
ຢາ ya: medication le médicament
ຖົງ condom le préservatif, la "capote"
ໂລກເອດສ AIDS le SIDA